Ορφέως κατάβαση

Ο Ορφέας έχει μετενσαρκωθεί ως υπάλληλος βιβλιοθήκης. Ο συνάδελφός του έχει ξεχάσει ποιος είναι. Η μεταξύ τους πάλη τους φτάνει μέχρι την κόλαση, από όπου αναδύονται, μετά από μια διαδρομή αυτογνωσίας πολύ βαθύτερης από όσο θα ήθελαν.

- Το «Ορφέως κατάβαση» διακρίθηκε στο διαγωνισμό Eurodram 2017.